Más de 40 grupos y empresas participan en Bio-Sens, la red nacional para el desarrollo multidisciplinar de dispositivos biosensores.

Grupo de Sensores y Biosensores. Dpto. de Química. Univ. Autónoma de Barcelona

Grupo de Sensores y Biosensors

Investigador Responsable: Prof. Julián Alonso Chamarro

Personal:

 • Prof. Salvador Alegret Sanromà
 • Prof. Jordi Bartrolí Molins
 • Dr. steve Fàbregas Martínez
 • Dr. Manel del Valle Zafra
 • Dr. Francisco Céspedes Mulero
 • Dr. Mª del Mar Baeza Labat
 • Dr. Dimitri Muraview
 • Dr. Arben Merkoçi
 • Dr. Mª José Esplandiu
 • Dr. Maria Isabel Pividori
 • Dr. Marinel.la Farré
 • Dr. Martin Pumera
Grupo de Sensores y Biosensors
Unitat de Química Analítica
Departament de Química,
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici C.
08193 Bellaterra, Catalonia, Spain
Fax. 34 - 93581 2379

Línea de trabajo

Desenvolupament de tecnologies (microelectrònica, òptica integrada, micromecanització, microfluidica, LTCC, flux continu, injecció de partícules, "screen-printing", etc.) y nous materials ( (cromo)ionòfors, ceramiques, (bio)(nano) compòsits catalitics, nanoparticules, “quantum dots (QD)”, etc.) per a la obtencio de sensors, biosensors, immunosensors i genosensors. Desenvolupament de transductors electroquimics i òptics i microsistemes analítics integrats (μTAS). Desenvolupament i transferencia de (bio)instrumentació analitica aplicada a problemes biomèdics, ambientals i industrials.

Empresas y grupos implicados en la Red Bio-Sens

Listado completo de grupos y empresas